مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

اطلاعیه مراسم شهادت امام رضا (ع) هیئت محفل زینبیون شهر ری

پنجشنبه 97/08/17 راس ساعت ۲۰

با نوای حاج محمد قراچرلو و سید عباس آقایی

مکان :خ شهید رجایی کوی سیزده آبان خ عنایتی کوچه مهر پنج پلاک نه

اطلاعیه مراسم شهادت امام رضا (ع) هیئت محفل زینبیون شهر ری

اطلاعیه مراسم شهادت امام رضا (ع) هیئت محفل زینبیون شهر ری

http://beytolnoor.ir/?p=196