مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم شب ششم محرم 98 هیئت مکتب العباس (ع)

 با نوای برادران

 حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی

مراسم شب ششم محرم 98 هیئت مکتب العباس (ع)

http://beytolnoor.ir/?p=388

سعید عقلمندی - دودمه و رجز
سید عباس آقایی - بردن نام حسن - شور
سید عباس آقایی - بیا تا - واحد
سید عباس آقایی - شد حسینیه دلم - واحد
سید عباس آقایی - شهزاده قاسم - شور
محمد قراچرلو - دریای غم - شور
محمد قراچرلو - ممد یا زینب - شور
محمد قراچرلو - می آمدو - شور