مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم شب هفتم محرم 98 هیئت مکتب العباس (ع)

 با نوای برادران

 حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی

مراسم شب هفتم محرم 98 هیئت مکتب العباس (ع)

http://beytolnoor.ir/?p=390

حاج محمد قراچرلو - شال ماتمت - واحد
حاج محمد قراچرلو - مدافعان حرم - شور
حاج محمد قراچرلو- جان آقا - واحد
حاج محمد قراچرلو- جایه گریه پسرم- واحد
سعید عقلمندی - رجز
سید عباس آقایی - مادر ما سینه زنا ربابه - شور
سید عباس آقایی - هر کی تشنه آبه - زمینه