مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم شهادت امام علی (ع) هیئت محفل زینبیون شهر ری 1398.03.07

 با نوای ذاکرین اهل بیت

 حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی

 محمد قراچرلو – روضه

 سید عباس آقایی – بلند شو بابا – زمینه

سید عباس آقایی – دل و دلدار علی – واحد

محمد قراچرلو – لب های قلم باز زوصف تو کم آورد – واحد

سید عباس آقایی – مرتضی شیر دلاور – سنگین

سید عباس آقایی – شد سحرو آمده آن لحظه ی مهنت بار – شور

سید عباس آقایی – من بین کله واژه ها – شور

محمد قراچرلو – کعبه ی سیار یکیست – شور

سید عباس آقایی – علم الیقین – شور

http://beytolnoor.ir/?p=336

 محمد قراچرلو – روضه
سید عباس آقایی - بلند شو بابا - زمینه
سید عباس آقایی - دل و دلدار علی - واحد
محمد قراچرلو - لب های قلم باز زوصف تو کم آورد - واحد
سید عباس آقایی - مرتضی شیر دلاور - سنگین
سید عباس آقایی - شد سحرو آمده آن لحظه ی مهنت بار - شور
سید عباس آقایی - من بین کله واژه ها - شور
محمد قراچرلو - کعبه ی سیار یکیست - شور
سید عباس آقایی - علم الیقین - شور