مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم شهادت حضرت مسلم (ع) هیئت مکتب العباس (ع)

 با نوای برداران : حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی – محمد عرفان دانش آموز

محمد قراچرلو – روضه

 محمد قراچرلو – کیستم من – واحد

 محمد قراچرلو – خدایی برتر از هوشه – واحد

 محمد قراچرلو – ای خدای تو – واحد

 سید عباس آقایی – میا به کوفه – زمینه

 سید عباس آقایی – دارو ندارم رو دادم عشقتو خریدم – شور

 سید عباس آقایی – اباعبدالله – شور

 محمد عرفان دانش آموز – سینه زنی عشق منه – شور

 محمد عرفان دانش آموز – سرور علی – شور

http://beytolnoor.ir/?p=369

محمد قراچرلو – روضه
محمد قراچرلو - کیستم من - واحد
محمد قراچرلو - خدایی برتر از هوشه - واحد
محمد قراچرلو - ای خدای تو - واحد
سید عباس آقایی - میا به کوفه - زمینه
سید عباس آقایی - دارو ندارم رو دادم عشقتو خریدم - شور
سید عباس آقایی - اباعبدالله - شور
محمد عرفان دانش آموز - سینه زنی عشق منه - شور
محمد عرفان دانش آموز - سرور علی - شور