مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی هیئت محفل زینبیون شهر ری 1398.02.31

با نوای ذاکرین اهل بیت

حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی

محمد قره چلو – روضه

محمد قراچرلو – به اذن و مدد ثارالله – شور

سید عباس آقایی – عقل و هوشو دلمو بردی – شور

سید عباس آقایی – ای شاهم دریابم – شور

سید عباس آقایی – ای تنها خلیفه حیدر – شور

http://beytolnoor.ir/?p=335

محمد قره چلو - روضه
محمد قراچرلو - به اذن و مدد ثارالله - شور
سید عباس آقایی - عقل و هوشو دلمو بردی - شور
سید عباس آقایی - ای شاهم دریابم - شور
سید عباس آقایی - ای تنها خلیفه حیدر - شور