مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی هیئت محفل زینبیون شهر ری 1398.02.24

با نوای ذاکرین اهل بیت

حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی


حاج محمد قراچرلو – روضه

حاج محمد قرارچرلو – شیر جنگ آور بنت اسد- واحد

سید عباس آقایی – دلو دلدار علی – واحد

سید عباس آقایی – ای سردار لشکر ابوفاضل – شور

سید عباس آقایی – شبای ماه استغفار

سید عباس آقایی – عشق تو یا حسین در برمه – شور

سید عباس آقایی – هر چی تو زندگیم دارمو ندارم – شور

http://beytolnoor.ir/?p=332

حاج محمد قراچرلو - روضه
حاج محمد قرارچرلو - شیر جنگ آور بنت اسد- واحد
سید عباس آقایی - دلو دلدار علی - واحد
سید عباس آقایی - ای سردار لشکر ابوفاضل - شور
سید عباس آقایی - شبای ماه استغفار
سید عباس آقایی - عشق تو یا حسین در برمه - شور
سید عباس آقایی - هر چی تو زندگیم دارمو ندارم - شور