مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی هیئت مکتب العباس (ع) 1398.05.01

 با نوای برداران : حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی

 محمد قراچرلو – روضه

عباس آقایی – دیدن کربلای تو – زمینه

عباس آقایی – دلم اسیره هوای تو – شور

عباس آقایی – ای شیرو ای صفدر- شور

مراسم هفتگی هیئت مکتب العباس (ع) 1398.05.01

http://beytolnoor.ir/?p=365

محمد قراچرلو – روضه
عباس آقایی - دیدن کربلای تو - زمینه
عباس آقایی - دلم اسیره هوای تو - شور
عباس آقایی - ای شیرو ای صفدر- شور