مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی هیئت مکتب العباس (ع) 1398.03.14

 با نوای برداران : حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی

 محمد قراچرلو – روضه

 عباس آقایی – دوباره ثانیه دقیقه – زمینه

 محمد قراچرلو – یه قلب مبتلا تو این سینس – شور

 محمد قراچرلو – سر انقلابه – شور

 محمد قراچرلو – این عشقی که به سره من افتاده – شور

 عباس آقایی – به خاطر عشق تو من شدم دیونه – شور

 عباس آقایی – اگه تو روضه چشام میشه تر – شور

 محمد قراچرلو – قنلگاه – شور

http://beytolnoor.ir/?p=345

محمد قراچرلو - روضه
عباس آقایی - دوباره ثانیه دقیقه - زمینه
محمد قراچرلو - یه قلب مبتلا تو این سینس - شور
محمد قراچرلو - سر انقلابه - شور
محمد قراچرلو - این عشقی که به سره من افتاده - شور
عباس آقایی - به خاطر عشق تو من شدم دیونه - شور
عباس آقایی - اگه تو روضه چشام میشه تر - شور
محمد قراچرلو - قنلگاه - شور