مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی هیئت مکتب العباس (ع) 1398.05.08

با نوای برداران : حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی

محمد قراچرلو – روضه

حاج محمد قراچرلو – این قصه ی عشقی که میگن – شور

سید عباس آقایی – ای شیرو ای صفدر – شور

سید عباس آقایی – زینب مدد – شور

سید عباس آقایی – علی امام من است و منم غلام علی – شور

http://beytolnoor.ir/?p=367

محمد قراچرلو – روضه
حاج محمد قراچرلو - این قصه ی عشقی که میگن - شور
سید عباس آقایی - ای شیرو ای صفدر - شور
سید عباس آقایی - زینب مدد - شور
سید عباس آقایی - علی امام من است و منم غلام علی - شور