مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی هیئت مکتب العباس (ع) 1398.05.22

 با نوای برداران : حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی

 مراسم هفتگی هیئت مکتب العباس (ع) 1398.05.22

http://beytolnoor.ir/?p=371

حاج محمد قراچرلو - رروضه
حاج محمد قراچرلو - گرفتارم - زمینه
حاج محمد قراچرلو - خدای عشقی و عشق خدایی - واحد
حاج محمد قراچرلو - در دم مردن - واحد
حاج محمد قراچرلو - ترنم لبامی - شور
حاج محمد قراچرلو - نغمه ی روی این لبی - شور
سید عباس اقایی - اباعبدالله - شور
سید عباس اقایی - دارو ندارم رو دادم عشقتو خریدم - شور
سید عباس اقایی - من همون گریه کنه زارو پریشون حالت - شور