مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی 1397.09.13 هیئت محفل زینبیون شهر ری

با نوای ذاکرین اهل بیت

حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی – محمد عرفان دانش آموز


محمد قراچرلو – روضه

محمد قراچرلو – رو لبم ذکر جنونه – شور

محمد قراچرلو – جز اشک بر تو سرمایه ندارم – شور

محمد قراچرلو – اگر گناهه من زیاده – شور

محمد عرفان دانش آموز – اگه خونم توس کربلا بود بهتر بود – شور

سید عباس آقایی – وجود غم گرفته ی تو رنگ عشقه – شور

سید عباس آقایی – مهتابی شاهی و اربابی – شور

سید عباس آقایی – منم قطره تو دریایی منم مجنون تو لیلایی – شور

سید عباس آقایی – روی قبرم بنویسید – واحد

سید عباس آقایی – دارم با تو زندگی میکنم – شور

سید عباس آقایی – بسم رب احمد مختار – شور

سید عباس آقایی – بزم عشق تو شلوغ – شور

سید عباس آقایی – این دل دیوونه مبتلاته – شور

سید عباس آقایی – اعجاز مسیحا داری ثارالله – واحد

سید عباس آقایی – اشک روی گونه هام یه یادگاریه – زمینه


مراسم هفتگی 1397.09.13 هیئت محفل زینبیون شهر ری

http://beytolnoor.ir/?p=280

محمد قراچرلو - روضه
محمد قراچرلو - رو لبم ذکر جنونه - شور
محمد قراچرلو - جز اشک بر تو سرمایه ندارم - شور
محمد قراچرلو - اگر گناهه من زیاده - شور
محمد عرفان دانش آموز - اگه خونم توس کربلا بود بهتر بود - شور
سید عباس آقایی - وجود غم گرفته ی تو رنگ عشقه - شور
سید عباس آقایی - مهتابی شاهی و اربابی - شور
سید عباس آقایی - منم قطره تو دریایی منم مجنون تو لیلایی - شور
سید عباس آقایی - روی قبرم بنویسید - واحد
سید عباس آقایی - دارم با تو زندگی میکنم - شور
سید عباس آقایی - بسم رب احمد مختار - شور
سید عباس آقایی - بزم عشق تو شلوغ - شور
سید عباس آقایی - این دل دیوونه مبتلاته - شور
سید عباس آقایی - اعجاز مسیحا داری ثارالله - واحد
سید عباس آقایی - اشک روی گونه هام یه یادگاریه - زمینه