مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی 1397.09.13 هیئت محفل زینبیون شهر ری

با نوای ذاکرین اهل بیت

حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی – محمد عرفان دانش آموز


محمد قراچرلو – روضه

محمد قراچرلو – نصب روی سینمون مدال نوکری – زمینه

محمد قراچرلو – همچون پروانه – شور

محمد قراچرلو – تو عصمت الله بلاشکی – شور

عباس اقایی – با خشم علی هر که در افتاد ور افتاد – شور

عباس اقایی – حرفو امشب من انشا میکنم – شور

عباس اقایی – کیه زینب- شور

محمد عرفان دانش آموز – من زینبم – شور


مراسم هفتگی 1397.09.13 هیئت محفل زینبیون شهر ری

حرفمو امشب من انشا میکنم

مینویسم زیرش امضا میکنم

هر کی میخاد هر چی راجع بم بگه

راز دلو امشب افشا میکنم

من سگه زینبم بدونید

چشا به سمت دست بی بی

http://beytolnoor.ir/?p=249

محمد قراچرلو - روضه
محمد قراچرلو - نصب روی سینمون مدال نوکری - زمینه
محمد قراچرلو - همچون پروانه - شور
محمد قراچرلو - تو عصمت الله بلاشکی - شور
عباس اقایی - با خشم علی هر که در افتاد ور افتاد - شور
عباس اقایی - حرفو امشب من انشا میکنم - شور
عباس اقایی - کیه زینب - شور
محمد عرفان دانش آموز - من زینبم - شور