مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی 1397.10.18 هیئت محفل زینبیون شهر ری

با نوای ذاکرین اهل بیت

حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی – محمد عرفان دانش آموز


محمد قراچرلو – روضه

محمد عرفان دانش آموز – بی همگان به سر شود – شور

سید عباس آقایی – شیدا شده ی نام رقیم – شور

سید عباس آقایی – دلبره یکه تاز من – شور


http://beytolnoor.ir/?p=290

محمد قراچرلو - روضه
محمد عرفان دانش آموز - بی همگان به سر شود - شور
سید عباس آقایی - شیدا شده ی نام رقیم - شور
سید عباس آقایی - دلبره یکه تاز من - شور