مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم هفتگی 1397.10.24 هیئت محفل زینبیون شهر ری

با نوای ذاکرین اهل بیت

حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی – محمد عرفان دانش آموز


محمد قراچرلو – روضه

محمد قراچرلو – این عشق من و تو نداره پایانی – شور

محمد عرفان دانش آموز – اسمتو میبارد از نفس باران – زمینه

سید عباس آقایی – نام علی رو میبرم آزادم – شور

سید عباس آقایی شکر حق منم پای این علم نوکرم – شور

سید عباس آقایی – زندگی زندگی چقده شیرینه – شور

سید عباس آقایی – دل من افتاده در دامت – شور

مراسم هفتگی 1397.10.24 هیئت محفل زینبیون شهر ری

http://beytolnoor.ir/?p=312

محمد قراچرلو - روضه
محمد قراچرلو - این عشق من و تو نداره پایانی - شور
محمد عرفان دانش آموز - اسمتو میبارد از نفس باران - زمینه
سید عباس آقایی - نام علی رو میبرم آزادم - شور
سید عباس آقایی - شکر حق منم پای این علم نوکرم - شور
سید عباس آقایی - زندگی زندگی چقده شیرینه - شور
سید عباس آقایی - دل من افتاده در دامت - شور