مراسم هفتگی سه شنبه ها راس ساعت 21.30 - خ شهید رجایی کوی 13 آبان خ شهید مولایی نبش کوچه تیر 1 حسینیه پنج تن آل عبا (ع)

مراسم وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) هیئت مکتب العباس 1398.03.28

 با نوای ذاکرین اهل بیت

 حاج محمد قراچرلو – سید عباس آقایی

 محمد قراچرلو – روضه

حاج محمد قراچرلو – شبایه جمعه تا حرم زیبات میپریم – زمینه

حاج محمد قراچرلو – ای اهل نظر کعبه ی اهل نظر اینجاست – شور

سید عباس آقایی – براتمو بده زیبا شه زندگیم – شور

سید عباس آقایی – تو با کربوبلا منو این روضه ها – شور

سید عباس آقایی – عشق تو یا حسین در برمه – شور

سید عباس آقایی – منم قطره – شور

مراسم وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) هیئت مکتب العباس 1398.03.28

http://beytolnoor.ir/?p=358

 محمد قراچرلو – روضه
حاج محمد قراچرلو - شبایه جمعه تا حرم زیبات میپریم - زمینه
حاج محمد قراچرلو - ای اهل نظر کعبه ی اهل نظر اینجاست - شور
سید عباس آقایی - براتمو بده زیبا شه زندگیم - شور
سید عباس آقایی - تو با کربوبلا منو این روضه ها - شور
سید عباس آقایی - عشق تو یا حسین در برمه - شور
سید عباس آقایی - منم قطره - شور