مراسم هفتگی هیئت جمعه ها راس ساعت 21 - خیابان شهید رجایی 13 آبان خ هادی رشیدی - کوچه زالیزاده حسینه سیدالشهدا (ع)

مراسمات

دانلود مراسم هفتگی هیئت علی ولی الله ۱۳۹۷٫۰۷٫۱۳

دانلود مراسم هفتگی هیئت علی ولی الله ۱۳۹۷٫۰۷٫۱۳

دانلود مراسم هفتگی هیئت علی ولی الله ۱۳۹۷٫۰۷٫۱۳

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم و سید عباس آقایی شب ششم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم و سید عباس آقایی شب ششم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم و سید عباس آقایی شب ششم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم و سید عباس آقایی شب پنجم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم و سید عباس آقایی شب پنجم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم و سید عباس آقایی شب پنجم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم و سید عباس آقایی شب چهارم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم و سید عباس آقایی شب چهارم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم و سید عباس آقایی شب چهارم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم – سید عباس آقایی شب سوم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم – سید عباس آقایی شب سوم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم – سید عباس آقایی شب سوم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم – سید عباس آقایی شب دوم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم – سید عباس آقایی شب دوم محرم ۱۳۹۷

دانلود مداحی سید صابر بنی هاشم – سید عباس آقایی شب دوم محرم ۱۳۹۷